Opcions infantils

Aquestes estan incloses en el preu i recomanem:  

- Si és una festa per només nens: es pot posar tot, inflable i zona infantil.

- Fins a 25 Adults amb nens: l'inflable o la zona infantil, però no tot.

- Entre 25 i 35 adults: només la mitja zona infantil, no hi hauria prou espai amb l'inflable.

- Mes de 35 adults: millor no posar res per als nens, faltaria espai.

 Opcions Infantils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opcions Infantis