Normes

Durant el seu esdeveniment:

 • Respectar als veïns; evitar sorolls i aglomeracions en l'entrada del local que haurà de romandre amb la porta tancada.
 • Queda prohibit el llançament de confeti o arròs dins de la sala.
 • No tenim autorització per fer actuacions amb música en directe ni esta permès l'ús d'equips d'àudio externs als de la sala.
 • Respectar l'aforament i la legalitat vigent; Tabac, Alcohol i Substàncies Prohibides o Regulades.
 • El contractant es responsable dels objectes de la sala; equips, mobiliari etc i el desperfectes seran descomptats del dipòsit.
 • El local no es fa responsable dels objectes perduts o extraviats.
 • Qualsevol acció administrativa derivada de l'ús del local durant l'esdeveniment és responsabilitat única del contractant
 • La sala ha de quedar recollida i neta al final del esdeveniment.

Normes per a l’infable i la zona infantil:

 • Prohibit menjar, beure i entrar amb sabates a les zones infantils.
 • Objectes amb punta, tallants, joies NO han d'entrar a l'àrea de joc.
 • Obligatori portar mitjons.
 • I sobretot : SUPERVISAR als nens a tot moment.

Gràcies pel seu civisme, respectar les nostres instal·lacions i el seu entorn.